Springkasteel, Symarre in Oost-Vlaanderen

Kasteel Jungle

12 personen

3,8 x 5,4 x 2.8 m (LxBxH)

1 m benodigde doorgang

Overdekt dak

Gratis levering

Waan jezelf in een echte jungle tussen de verschillende wilde dieren. Dit springkasteel is voorzien van een glijbaan en een groot ruim springvlak, heeft een gepaste breedte om zo gemakkelijk te kunnen plaatsen. Ideaal voor babyborrels! Durf jij naast deze wildernis naar binnen te springen? Waag snel je kans. Zowel voor jong en oud. Heeft een hoog speel- en fungehalte en een prima animatie. Zeer populair! Deze kan ook binnen geplaatst worden aangezien deze maar een hoogte heeft van 2,8m! Ook het kleurgebruik van het springkasteel past perfect bij het thema. Met de aanwezigheid van dit springkasteel wordt je dag gegarandeerd een knaller.

Prijs

Dagprijs

130 €

2 Dagen

195 €

Al onze prijzen zijn inclusief BTW en inclusief gratis levering/plaatsing en afbraak/afhaling vanaf een huurbedrag van 100 euro dit binnen een straal van 15 km rond onze vestiging in Bottelare.

Indien het huurbedrag onder de 100 euro ligt en u toch wenst dat wij het peuterspringkasteel/gehuurde materiaal komen leveren/plaatsen en terug afbreken/afhalen dan vragen wij een extra bijdrage van 10 euro.

Wanneer een gemeente niet in de straal van 15 km ligt rekenen wij bijkomende transportkosten aan:

• 0 km tot 5 km = 10 euro
• 5 km tot 10 km = 20 euro
• 10 km tot 15 km = 30 euro
• 15 km tot 20 km = 40 euro
• 20 km tot 25 km = 50 euro

Gratis annuleren bij slecht weer of extreme warme temperaturen is steeds mogelijk tot op de ochtend van de levering.

Doorheen het jaar kan u bij ons genieten van verschillende kortingen:
• Al onze klanten krijgen een getrouwheidskorting van 10% bij elke volgende boeking die binnen de twee jaar wordt vastgelegd. (Deze
korting is enkel geldig na/bij een boeking van onze grote springkastelen)
• Bij verhuur van meerdere grote springkastelen geven wij steeds een hoeveelheidskorting van 10%.
• Bij een indoor boeking van onze grote springkastelen geven wij steeds een indoorkorting van 5%. • Tot slot is er ieder jaar een zomeractie/korting tijdens de maanden juni/juli/augustus.

Onze anderen producten

BELANGRIJKE INFORMATIE

De huurder voorziet steeds een verlengkabel/haspel met aarding 220V/6A.

Levering: Tussen 7u00 en 14u00 (tenzij anders afgesproken).

Ophaling: Tussen 18u00 en 22u00 (tenzij anders afgesproken).

Bij levering/plaatsing en afbraak/afhaling van het springkasteel/gehuurde materiaal
dient er telkens een volwassen persoon aanwezig te zijn.

1 meter vrije ruimte rondom het springkasteel en 1,5 meter achter het
springkasteel voor motor/blazer is steeds vereist.

Vlakke doorgang minimaal 1m – 1m20 breedte. Wij leveren niet door een huis.
Een springkasteel dient steeds op een vlakke en zachte ondergrond geplaatst
te worden bij voorkeur gras. Verboden op steenslag, in een zandbak of op
omgeploegde aarde.

Gelieve oprit vrij te maken of parkeerplaats voor ons te voorzien 30 minuten
voor levering/afhaling.

Huurprijs + evt. transportkosten worden betaald bij levering van het
springkasteel/gehuurde materiaal dit kan cash of met Payconic.

Verhuurvoorwaarden

Reserveren kan telefonisch op het nummer 0498/64 46 35, per e-mail naar info@symarre.be of via de online offerteaanvraag in te vullen op onze website www.symarre.be.
Bij iedere reservatie wordt een voorschot/waarborg van 50 euro gevraagd op het rekeningnummer BE86 7512 0844 4350
van Symarre Springkastelen te storten dit binnen de 7 dagen. Op het moment van ontvangst van het voorschot/waarborg
staan de gehuurde materialen definitief voor u gereserveerd. Dit bedrag dient als bevestiging van de reservatie en als
waarborg bij eventuele schade.
Deze waarborg zal u worden terugbetaald wanneer wij het springkasteel/gehuurde materiaal weer komen ophalen, op
voorwaarde dat het springkasteel/gehuurde materiaal en zijn toebehoren niet beschadigd of bevuild zijn.
De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons werd bevestigd per email. Na reservatie zal aan de huurder via
email een huurovereenkomst worden over gemaakt waarin alle huur- en gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen (De
verhuurvoorwaarden kan u ook steeds nalezen op onze website www.symarre.be). Het huurcontract wordt door de
huurder voor akkoord ondertekend onder de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’ en per kerende e-mail aan Symarre
Springkastelen terug bezorgd of je kan ook kiezen om het huurcontract te ondertekenen op de dag van de levering.
Bij “last-minute” reserveringen kan hier vanaf worden geweken, maar dat laten wij u altijd duidelijk weten!

Bij aanhoudend slecht weer of extreem warm weer is het steeds mogelijk om kosteloos tot op de ochtend van de dag
waarop de levering was voorzien de reservatie telefonisch te annuleren. Voor alle andere gevallen van annulaties zal een
kost van 50% van de totale huursom worden aangerekend aan de huurder.
Symarre Springkastelen behoudt zich het recht voor om ten aller tijde de reservering te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld bij
voorspelling van onweer, slecht weer zoals regen, hevige wind of extreem warm weer en als volgens ons de
weersomstandigheden te slecht zijn om het springkasteel te plaatsen. Wij zijn medeverantwoordelijk voor een veilig
gebruik van onze springkastelen. Annulaties door Symarre Springkastelen kunnen in geen geval aanleiding geven tot een
schadeloosstelling van de huurder

De betaling gebeurt contant of met Payconic bij de levering en ontvangstinname van het springkasteel.
Voor onze zakelijke klanten vragen wij het integrale factuurbedrag op voorhand per overschrijving te betalen.
Al onze prijzen die vermeld staan op de website van Symarre Springkastelen zijn incl. BTW(21%),
levering/plaatsing en afbraak/afhaling inbegrepen. De tarieven kunnen tijdens het jaar veranderd worden.
De prijs is voor 1 dag ook op zon- en feestdagen, 2de dag steeds aan de helft van de prijs.
Voor springkastelen/gehuurde materialen is 1 dag tussen 7u00 en 22u00. In geval de huurder langer gebruik
wenst te maken van het springkasteel/gehuurde materialen dient er ofwel gekozen te worden voor
overnachting dan wel voor de huur van meerdere dagen

Alle springkastelen/gehuurde materialen vanaf een huurbedrag van 100 euro worden door ons gratis afgeleverd/geplaatst
en afgebroken/afgehaald op de door u gewenste locatie binnen een straal van 15 km rond onze vestiging in Bottelare.
Indien het huurbedrag onder de 100 euro ligt en u toch graag wenst dat wij het kleine springkasteel/gehuurde
materialen komen leveren/plaatsen en terug afbreken/afhalen dan vragen wij een extra bijdrage van 10 euro.
Wanneer een gemeente niet in de straal van 15 km ligt rekenen wij bijkomende transportkosten aan: 0 km tot 5 km = 10
euro, vanaf 5 km tot 10 km = 20 euro, vanaf 10 km tot 15 km = 30 euro , vanaf 15 km tot 20 km = 40 euro en vanaf 20 km
tot 25 km = 50 euro.
Het tijdstip van levering en afhaling is onderling af te spreken. Doorgaans gebeurt de levering tussen 7u00 en 14u00 en de
afhaling tussen 18u00 en 22u00.
Wenst u toch voor 7u00 s’ morgens of na 22u00 s ’avonds kan dit besproken worden wat er in onze mogelijkheid ligt en
komt er een bijdrage van 5 euro per vroeger/later uur bovenop de huurprijs.
De springkastelen/gehuurde materialen worden op een vooraf gesproken tijdstip geleverd en afgehaald. Indien deze
vroeger weg mogen dan het vooraf afgesproken tijdstip moet contact opgenomen worden op ons nummer 0498/64 46 35.
Symarre Springkastelen behoudt zich het recht voor om ten aller tijde het springkasteel/gehuurde materiaal vroeger dan
voorzien op te halen door plotse extreme weersomstandigheden.
Gelieve oprit vrij te maken of een parkeerplaats voor ons te voorzien 30 minuten voor levering/of afhaling.
Wij leveren niet door het huis tenzij je daar voldoende plaats hebt om tot in de tuin te geraken.
Wij tillen/heffen een springkasteel nooit over een hek of omheining of dragen wij deze niet op trappen, een springkasteel
weegt 100 tot 200kg.
Wij zijn grote dierenvrienden, maar graag geen huisdieren laten loslopen het volledige traject tot op de plaats waar het
springkasteel komt te staan. Dit voor iedereen zijn veiligheid te vrijwaren.
Uitwerpselen van huisdieren verwijderen het volledige traject inclusief plaats waar het springkasteel komt te staan.
Het springkasteel mag niet achtergelaten worden zonder toezicht van de huurder tot het terug opgehaald is door Symarre
Springkastelenen en rond het tijdstip van afhaling dient het springkasteel opgeblazen te staan dit voor de controle te
kunnen uitoefenen waarna we de waarborg van 50 euro teruggegeven word als alles in orde is aan ons springkasteel.
Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op het nummer 0498/64 46 35, dit om het tijdstip
van het defect aan ons te bevestigen. Na vaststelling van de oorzaak van het defect door Symarre Springkastelen en/of de
fabrikant zal de huurder enerzijds de borg en een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald anderzijds de borg
worden ingehouden en de meerprijs van de herstelling aan de huurder doorgerekend indien het defect te wijten is aan door
de huurder of derden aangebrachte schade tijdens de gehele huurperiode.

Bij in ontvangst name zal de huurder steeds gevraagd worden een huurovereenkomst te tekenen. Hiermee verklaart de
huurder alle huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan en zich te
vergewissen van de goede staat van het gehuurde springkasteel/gehuurde materiaal en van de correcte werking ervan.
De springkastelen/gehuurde materialen worden door ons geleverd en weer afgehaald. De huurder of diens gemachtigde
dient aanwezig te zijn bij de levering en plaatsing. Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het
springkasteel/gehuurde materiaal in ontvangst te nemen of iedere vertraging veroorzaakt door de huurder die Symarre
Springkastelen oploopt bij het leveren of ophalen van de gehuurde goederen maakt dat er een supplement van 10 euro per
begonnen kwartier worden aangerekend wegens oponthoud.
In geval van niet of laattijdige levering wegens overmacht zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de
verhuurder!!!

Voor de plaatsing van het springkasteel hebben wij een vlakke doorgang nodig van minimaal 1 meter breedte. Het
springkasteel wordt best geplaatst op een vlakke en zachte ondergrond, vrij van alle scherpe of puntige voorwerpen
(stenen, glas) bij voorkeur gras waarop het springkasteel volledig vrij kan staan met een ruimte van minimum 1 meter
rondom het springkasteel. Het springkasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, in een zandbak of op
omgeploegde aarde. Gelieve altijd vooraf te vermelden op welke ondergrond het springkasteel komt te staan.
Het springkasteel moet voldoende verankerd worden aan de grond of aan vaststaande elementen. Als op vraag van de
huurder het springkasteel op een harde ondergrond(klinkers, beton,…) dient geplaatst te worden kan het niet op een veilige
manier verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade die daaruit volgt. De huurder zal dus
in dit geval instaan voor de verantwoordelijkheid en de permanente controle hiervan en zal zelf moeten instaan voor
eventuele verankeringen(bv. zandzakjes,…).
Als op het leveringsadres trappen, beperkte doorgang (minder dan 1m) of andere obstakels zijn moet de huurder de
verhuurder hiervan op de hoogte stellen.
Het springkasteel kan en mag na opstelling niet meer verplaatst worden dit tijdens de gehele duur van de huurperiode
indien jullie dit toch nodig vinden contacteer altijd eerst de verhuurder voor toestemming op het nummer 0498/64 46 35.
De motor van het springkasteel mag NOOIT afgedekt worden. Deze is bestand tegen water.
Indien de motor uitgeschakeld werd mag deze pas terug worden aangezet nadat hij volledig tot stilstand gekomen is.
Op een zandgrond moet de motor op houten platen gezet worden zodat deze geen zand kan aanzuigen.
Indien het springkasteel bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de motor en het veilig
wegbergen ervan. Het springkasteel steeds afdekken met het meegeleverde afdekzeil.
De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt blijven liggen (voorkomt verbranding van de motor).

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens de opbouw, en afbouw en het
gebruik van het springkasteel, evenmin voor eventuele schade aan grasvelden en/of andere ondergronden of aan
elektrische installaties of voor eventuele schade(trappen, muren, deur, inboedel,…) indien er geen of onvoldoende
doorgang is bij de plaatsing.
De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het springkasteel gedurende de hele huurperiode na aflevering
zijn de gehuurde materialen/springkastelen NIET meer verzekerd door Symarre Springkastelen tegen diefstal, brandschade.
Als er na de huurperiode blijkt dat er ontbrekende stukken, beschadigingen of kapotte stukken zijn aan het gehuurde
materiaal zal de huurder deze vergoeden tegen nieuwprijs.
In geval van diefstal onder verantwoordelijkheid van de huurder dient de huurder zowel de overeengekomen huurprijs als
de volledige aankoopsom (nieuwwaarde) + BTW betaald te worden binnen de 10 werkdagen na vaststelling. Bij diefstal
wordt steeds een aangifte gedaan bij de politie. De huurder dient de verhuurder hiervan steeds schriftelijk in kennis te
stelen.
Verliest de huurder gehuurde materialen van Symarre Springkastelen dan heeft deze huurder 48 uur de tijd om de
goederen zelf terug te brengen bij Symarre Springkastelen. Bezorgt de huurder de goederen terug, dan is hij/zij de
huurprijs voor de vertraging in aflevering verschuldigd (berekend per dag). In geval de huurder de goederen na 48 uur de
goederen niet terug bezorgt aan Symarre Springkastelen, zullen de verloren goederen worden gefactureerd aan de
huurder.
De huurder is verantwoordelijk voor alle eventuele schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde
springkasteel, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade of letsel ook mag wezen. In de meeste
gevallen wordt dergelijk risico gedekt door de familiale polis of burgerlijke aansprakelijkheid verzekering of een extra
verzekering afsluiten , welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk
recht op verhaal lastens de verhuurder. Voor meer informatie hieromtrent kan u best even contact opnemen met uw
verzekeringsagent.
In geval van schade veroorzaakt door nalatig gebruik wordt de waarborg van 50 euro ingehouden en wordt de verhuurder
voorbehoud gemaakt voor eventuele hogere herstellingskosten of reinigingskosten. Het gebruik van het springkasteel staat
steeds onder toezicht van een volwassen persoon die de veiligheid en het correct gebruik tijdens de gehele huurperiode
nauwlettend in de gaten houd.
Herstellingen gebeuren steeds door een door Symarre Springkastelen gekozen bedrijf, de huurder heeft hierin geen
inspraak.

Brillen, schoenen, sleutelhangers, broeksriemen, waardevolle of andere puntige voorwerpen, extra speelgoed zijn strikt
verboden tijdens het gebruik in het springkasteel. Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen.
Verboden om op de muren, dwarsbalken of regenzeil te klimmen of te hangen of deze naar beneden te trekken, is
gevaarlijk omdat je hierdoor uit/van het springkasteel kan vallen eveneens schade of schuren kan toebrengen.
Het is verboden het springkasteel te betreden met voedsel, snoepgoed, kauwgom of drank.
Het is verboden het springkasteel te betreden onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen of erin te roken.
Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel.
Het is verboden het springkasteel te benaderen met gloeiende/brandende voorwerpen.
Het gebruik van water, zand, modder, confetti, stiften, balpennen, verf en andere is verboden in het springkasteel.
Laat nooit meer kinderen toe op het springkasteel dan voorgeschreven.
Verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel te springen. De opstap dient om de kinderen de
mogelijkheid te geven om makkelijk op en af het springkasteel te gaan op een veilige manier.
Laat geen kinderen toe die ouderof jonger zijn dan de toegelaten maximumleeftijd (15 jaar) of minimumleeftijd (3 jaar).
Wanneer het leeftijdsverschil tussen de jongste en oudste kinderen te groot is kan u ze best in groepjes laten springen, daar
de oudste kinderen meestal wat ‘enthousiaster’ zijn dan de jongste kinderen.
Het springkasteel mag NOOIT opgeblazen of afgelaten worden wanneer er zich nog kinderen in het springkasteel bevinden.
Bij stroomuitval of drukverlies het springkasteel steeds direct ontruimen. Het is verboden aan de motor/blazer te werken.
Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of uit te lenen aan derden.
Het gebruik van grasrobots is ten strengste verboden bij aanwezigheid van een springkasteel!
!!! Als deze regels worden overtreden zal er een boete aangerekend worden met eventuele reinigingskosten!!!

Om verbranding aan de motor te voorkomen mag de motor NOOIT afgedekt worden, wanneer het regent.
Wanneer het regent moet het stopcontact worden afgedekt.
Bij lichte regenval blijft het springkasteel opgeblazen voor de gehele huurperiode. Op die manier valt de regen op het dak
en op de muren, zonder dat het binnen regent. Wanneer u het springkasteel zou aflaten en in de regen zou laten liggen kan
het water binnendringen in het kasteel met blijvende schade tot gevolg. Hoewel onze springkastelen voorzien zijn van een
dak kunnen wij niet garanderen dat het springkasteel aan de binnenkant volledig droog blijft. Na de regen zal het opdrogen
van het springkasteel een stuk sneller gaan als je het springkasteel met een paar grote badhanddoeken of een dweil
afdroogt, waarna het springkasteel vanzelf verder opdroogt. De luchtbelletjes die je ziet op een nat springkasteel is de
lucht die ontsnapt via de naden.
Gebruik van het springkasteel is verboden bij slecht weer, hevige regen, rukwinden, onweer of storm dus enkel bij deze
weersomstandigheden moet het springkasteel tijdelijk afgelaten worden. Neem nooit risico’s en neem tijdig jullie
voorzorgen. Laat het springkasteel dus tijdig neer bij kans op opkomend onweer of hevige regen.
Indien aflaten toch noodzakelijk is dienen volgende maatregelen te worden genomen: eventueel water laten aflopen, de
motor afkoppelen van het stopcontact, open de ritssluitingen aan de zijkant van het springkasteel om de lucht snel te laten
ontsnappen, torens en muren naar binnen duwen, het springkasteel dan eerst met 2 personen van voren naar achteren
dubbel toeplooien zodat de bodem naar boven komt te liggen boven het dat dan vanbinnen komt te zitten. Vervolgend
moet u het springkasteel met 2 personen afdekken met het grote blauwe zeil, zodat het springkasteel daaronder droog
blijft en na de bui opnieuw droog gebruikt kan worden eens het zeil er met 2 personen terug afgedaan is. Gelieve er echt
op te letten dat HEEL het springkasteel GOED afgedekt is en ALLES mee onder het zeil zit, want zelfs het kleinste onbedekt
randje dat eronderuit steekt, zorgt ervoor dat er veel water naar binnen vloeit en het springkasteel kletsnat en loodzwaar
wordt om te verplaatsen bij de afhaling. Leg een gewicht op de hoeken van het blauwe zeil, want de wind kan dit anders
terug doen omwaaien. De motor onderbrengen in een overdekte (droge) ruimte. Heel belangrijk als regen gedaan is mag
je het springkasteel weer zo snel mogelijk openplooien, de motor aansluiten en weer aanzetten, de ritssluitingen aan de
zijkant terug sluiten en het springkasteel zoveel mogelijk droog maken met grote badhanddoek en dweil zo zal het
opdrogen een stuk sneller gaan, waarna je het verder volledig kan laten drogen in de zon.
Is het springkasteel accidenteel toch nat geworden? Blaas het dan bij droog weer op en droog het eerst uit met dweilen en
grote badhanddoeken, laat opgeblazen staan totdat ALLES droog is.
Een overdekt springkasteel biedt geen garantie dat bij regenweer de binnenzijden van het springkasteel droog blijven. Het
dak fungeert enkel als zonnescherm.
!!!Als u dit niet correct doet dient de schade door de huurder betaald te worden!!!

Probeer springkastelen zoveel mogelijk op schaduwrijke plaatsen te zetten. Wanneer het op gras geplaatst moet worden, gebruiken we tijdens de warme dagen best geen onderzeil. Het gras kan de warmte namelijk niet aan en zal nog een lange tijd bruin gekleurd blijven. Gesloten springkastelen met een dak hebben het nadeel de temperatuur in het springkasteel kan oplopen wanneer deze in volle zon geplaatst worden. Open springkastelen hebben het nadeel dat er vaak in volle zon gesprongen wordt en het springoppervlak te heet wordt om met blote voeten op te springen. Laat kinderen niet te lang aan één stuk door in het springkasteel actief ravotten. Zorg voor voldoende water en verkoeling tussendoor. Laat het springkasteel continue aanstaan, ook bij niet gebruik. De luchtcirculatie van de blower zorgt er namelijk voor dat het plastic niet te warm zal worden. Een springkasteel dient niet om met de tuinslang in te sproeien of met waterballonnen te gooien. Hou het dus altijd droog.

Eén volwassen persoon dient aanwezig te zijn bij de plaatsing en afhaling om een handje toe te steken bij het plaatsen en
afbreken van het springkasteel als dit nodig zou zijn.
De huurder voorziet een verlengkabel met aarding (220V/16A) tot aan de achterkant van het springkasteel en er moet
genoeg plaats zijn om het springkasteel te zetten. Rondom het springkasteel moet een vrije ruimte worden voorzien van
minimum 1 meter en aan de achterzijde van het kasteel van minstens 1,5 meter voor de plaatsing van de motor. Rol een
verlengsnoer op een haspel steeds volledig af om verhitting te voorkomen. Denk ook aan de zijwanden van het
springkasteel deze mogen niet in aanraking komen met takken, regengoten e.d. Het springkasteel beweegt door het vele
springen en mag dus zeker nergens tegenaan schuren. Bij schade worden de reparatiekosten verhaald op de huurder.
Springkastelen worden alleen geplaatst op gazon, hout, beton of klinkers (geen steenslag, in een zandbak of op
omgeploegde aarde). Het staat de verhuurder vrij de overeenkomst te verbreken wanneer bij levering vastgesteld wordt
dat er geen geschikte ondergrond voorhanden is. In dit geval wordt de waarborg ingehouden uit hoofde van gederfde
inkomsten en onnodige verplaatsing. Bij afhaling wordt verwacht dat het springkasteel zich in nette en droge staat
bevindt, zowel wat de binnenzijden, de buitenzijden als de onderkant betreft. Indien de bodem van het springkasteel
bevuild is (vb. door grasresten, modder, uitwerpselen,…) zal de waarborg van 50 euro ngehouden worden.
Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de
rechtbanken van Gent.
Door ondertekening van het huurcontract geeft de huurder te kennen dat hij bovengenoemde afspraken en
voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd en dat hij deze strikt zal opvolgen.

Reservaties & prijs offerte

Zomeractie

Zomeractie 2023 juni, juli, augustus krijgt u 10 euro korting wanneer u voor twee dagen reserveert.