Feest artikelen, Symarre in Oost-Vlaanderen

Reuze opblaasbare Baby

/

1.90 x 1.90 x 3 m (LxBxH)

0.4 m benodigde doorgang

/

Zelf afhalen en terugbrengen
of door ons geleverd en opgehaald (bijdrage 10€)

Deze opblaasbare baby is een leuk feestfiguur om in de tuin of op de oprit te plaatsen wanneer er een kindje geboren is of voor bij de ingang van een doopfeest of babyborrel. Je kan het ook iemand uit je vriendenkring of familie die juist trotse ouders geworden zijn hiermee verassen zodat iedere voorbijganger het weet. De afmeting van 3 meter hoog is een opvallende maar wel een gepaste hoogte voor een echte verassing!!!

Het opzetten van de pop is heel gemakkelijk. Dit heeft u in enkele minuten gemakkelijk gedaan.
De opblaas Baby wordt geleverd in een bak. Deze kunt u ook  gemakkelijk met de auto meenemen.
Ook zit er een elektrische 220V blower bij, spanlijnen en haringen.
Let u erop dat bij stevige wind de baby goed bevestigd is.

Prijs

Dagprijs

40 €

2 Dagen

60 €

De prijs begrijpt:

  • Uiteraard het springkasteel zelf.
  • Motor horende bij het springkasteel.
  • Grondzeil.
  • Gratis levering, plaatsing en ophaling van het springkasteel (binnen een straal van 15 km rond Merelbeke).

Al onze prijzen zijn inclusief BTW en inclusief gratis levering van het springkasteel in alle gemeenten binnen een straal van 15km in de regio Merelbeke.
(Indien de locatie niet binnen de straal van 15 km valt, neem contact met ons op om de leveringskost te kennen.)

Gratis annuleren bij slecht weer tot 48 uur (2 dagen) voor de levering.

Onze anderen producten

Informaties

Nodigdt een stopcontact van 220V en 16A met aardig en verlengsnoer of haspel.

Levering: Tussen 7u00 en 12u00 (tenzij anders afgesproken)

Ophaling: Tussen 19u00 en 21u00 (tenzij anders afgesproken)

Bij levering en plaatsing van het springkasteel dient er telkens 1 persoon aanwezig te zijn.

1 meter vrije ruimte rondom het springkasteel en 2 meter achter het springkasteel voor motor.

Huurprijs + evt. transportkosten worden betaald bij levering van het springkasteel

Verhuurvoorwaarden

Bij iedere reservatie wordt een voorschot van 50 euro gevraagd op het rekeningnummer BE86 7512 0844 4350 van Symarre Springkastelen. Dit bedrag dient als bevestiging van de reservatie en als waarborg bij eventuele schade.
De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons werd bevestigd. Na reservatie zal aan de huurder via e-mail een huurovereenkomst worden over gemaakt waarin alle huur- en gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen. Het huurcontract wordt door de huurder voor akkoord ondertekend onder de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’ en per kerende e-mail aan symarre springkastelen terug bezorgd.
Bij slechte weersomstandigheden gratis annulatie tot 48 uur (2 dagen) voor levering.
Bij alle andere annulaties zal aan de huurder 50 EURO aangerekend worden.

De betaling gebeurt contant of via Payconic bij de levering en ontvangstinname van het springkasteel. Al onze prijzen die vermeld staan op de website van Symarre Springkastelen zijn incl. BTW, levering en plaatsing inbegrepen.
De tarieven kunnen tijdens het jaar veranderd worden.

Het springkasteel wordt door ons gratis afgeleverd, geplaatst en afgebroken op de door u gewenste locatie binnen een straal van 15 km in de regio Merelbeke. Is de afstand groter dan 15 km neem dan contact met ons op om de leveringskost te kennen. Het tijdstip van levering en ophaling is onderling af te spreken. Het tijdstip van levering en ophaling is onderling af te spreken. Doorgaans gebeurt de levering tussen 7u00 en 12u00 en de ophaling tussen 19u00 en 22u00.
Wensen jullie toch voor 7u00 s’morgens of na 22u00 s’avonds dan komt er een bijdrage van 5 EURO erbij.
Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen, dit om het tijdstip van het defect aan ons te bevestigen. Na vaststelling van de oorzaak van het defect door de fabrikant zal de huurder enerzijds de borg en een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald anderzijds de borg worden ingehouden en de meerprijs van de herstelling aan de huurder doorgerekend indien het defect te wijten is aan door de huurder of derden aangebrachte schade tijdens de gehele huurperiode.

Bij inontvangstname zal de huurder zich vergewissen van de goede staat van het gehuurde springkasteel en van de correcte werking ervan. Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het kasteel in ontvangst te nemen zal er 10 EURO per kwartier worden aangerekend wegens oponthoud. In geval van niet of laattijdige levering wegens overmacht zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder!

Voor de plaatsing van het springkasteel hebben wij een vlakke doorgang nodig van minimaal 1 meter breedte. Het springkasteel wordt best geplaatst op een vlakke en zachte ondergrond, vrij van alle scherpe voorwerpen (stenen, glas) bij voorkeur gras of zand waarop het springkasteel volledig vrij kan staan. Gelieve altijd vooraf te vermelden op welke ondergrond het springkasteel komt te staan.
Het springkasteel kan en mag na opstelling niet meer verplaatst worden.
Het springkasteel moet voldoende verankerd worden aan de grond of vaststaande elementen.
De motor van het springkasteel mag NOOIT afgedekt worden. Deze is bestand tegen water.
Indien de motor uitgeschakeld werd mag deze pas terug worden aangezet nadat hij volledig tot stilstand gekomen is.
Op een zandgrond moet de motor op houten platen gezet worden zodat deze geen zand kan aanzuigen.
Indien het springkasteel bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de motor en het veilig wegbergen ervan.
De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt blijven liggen (voorkomt verbranding van de motor).

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens de opbouw, en afbouw en het gebruik van het springkasteel, evenmin voor eventuele schade aan grasvelden en/of andere ondergronden of aan elektrische installaties. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het springkasteel gedurende de hele huurperiode. De huurder zal de aangebrachte schade vergoeden bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging of reparatie op zich te nemen. De huurder is verantwoordelijk voor alle eventuele schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde springkasteel, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade of letsel ook mag wezen. In de meeste gevallen wordt dergelijk risico gedekt door de familiale polis of burgerlijke aansprakelijkheid verzekering. Voor meer informatie hieromtrent kan u best even contact opnemen met uw verzekeringsagent. In geval van schade veroorzaakt door nalatig gebruik wordt de waarborg van 50 EURO ingehouden en wordt de verhuurder voorbehoud gemaakt voor eventuele hogere herstellingskosten. Het gebruik van het springkasteel staat steeds onder toezicht van een volwassen persoon.

Brillen, schoenen, sleutelhangers, broeksriemen, waardevolle of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik. Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen.
Verboden om op de muren, dwarsbalken of regenzeil te klimmen of te hangen, dit is erg gevaarlijk omdat je hierdoor uit of van het springkasteel kan vallen.
Het is verboden het springkasteel te betreden met eetwaren, snoepgoed of drank.
Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel.
Het gebruik van water, zand, modder en andere is verboden in het springkasteel.
Laat nooit meer kinderen toe op het springkasteel dan voorgeschreven.
Verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel te springen. De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om makkelijk op en af het springkasteel te gaan op een veilige manier.
Laat geen kinderen toe die ouder zijn dan de toegelaten maximumleeftijd (14 jaar) of minimumleeftijd (3 jaar).
Wanneer het leeftijdsverschil tussen de jongste en oudste kinderen te groot is kan u ze best in groepjes laten springen, daar de oudste kinderen meestal wat ‘enthousiaster’ zijn dan de jongste kinderen.
Het springkasteel mag NOOIT afgelaten worden wanneer er zich nog kinderen in het springkasteel bevinden.
Bij stroomuitval of drukverlies het springkasteel ontruimen.
Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of uit te lenen aan derden.
Als deze regels worden overtreden zal er een boete aangerekend worden met eventuele reinigingskosten! Indien er teveel wind is beslissen wij als verhuurder of we het kasteel plaatsen of niet. Dit om de veiligheid optimaal te kunnen garanderen. Wij wachten steeds de laatste weersvoorspellingen af, en contacteren u vooraf indien wij beslissen om de verhuur te annuleren.

Om verbranding aan de motor te voorkomen mag de motor NOOIT afgedekt worden, wanneer het regent. Bij regenweer blijft het springkasteel opgeblazen voor de gehele huurperiode. Op die manier valt de regen op het dak en op de muren, zonder dat het binnen regent. Wanneer u het springkasteel zou aflaten en in de regen zou laten liggen kan het water binnendringen in het kasteel met blijvende schade tot gevolg. Hoewel onze springkastelen voorzien zijn van een dak kunnen wij niet garanderen dat het springkasteel aan de binnenkant volledig droog blijft. Na de regen kan dit met een handdoek of dweil gedeeltelijk droog geveegd worden, waarna het springkasteel vanzelf verder opdroogt. De luchtbelletjes die je ziet op een nat springkasteel is de lucht die ontsnapt via de naden. Enkel bij storm of onweer mag het springkasteel tijdelijk afgelaten worden. Wanneer het regent moet het stopcontact worden afgedekt. Indien aflaten toch noodzakelijk is (vb. bij hevige rukwinden, hevig onweer of stormweer) dienen volgende maatregelen te worden genomen: eventueel water laten aflopen, de motor afkoppelen van het stopcontact, torens en muren naar binnen duwen, het springkasteel in twee vouwen en de motor onderbrengen in een overdekte (droge) ruimte. Indien mogelijk probeert u het springkasteel op een droge plaats te leggen. Als het stormweer gedaan is mag je het springkasteel weer openplooien, de motor aansluiten en weer aanzetten en het springkasteel zoveel mogelijk droog maken met handdoek en dweil. Als u dit niet correct doet dient de schade door de huurder betaald te worden. Een overdekt springkasteel biedt geen garantie dat bij regenweer de binnenzijden van het springkasteel droog blijven. Het dak fungeert enkel als zonnescherm.
Eén volwassen persoon dient aanwezig te zijn bij de plaatsing en afhaling om een handje toe te steken bij het plaatsen en afbreken van het springkasteel. De huurder voorziet een verlengkabel met aarding (220V/16A) tot aan de achterkant van het springkasteel en er moet genoeg plaats zijn om het springkasteel te zetten. Rondom het springkasteel moet een vrije ruimte worden voorzien van minimum 1 meter en aan de achterzijde van het kasteel van minstens 1,5 meter voor de plaatsing van de motor. Rol een verlengsnoer op een haspel steeds volledig af om overhitting te voorkomen. Springkastelen worden alleen geplaatst op gazon, hout, beton, zand of klinkers (geen kiezels!!). Het staat de verhuurder vrij de overeenkomst te verbreken wanneer bij levering vastgesteld wordt dat er geen geschikte ondergrond voorhanden is. In dit geval wordt de waarborg ingehouden uit hoofde van gederfde inkomsten en onnodige verplaatsing. Bij afhaling wordt verwacht dat het springkasteel zich in nette en droge staat bevindt, zowel wat de binnenzijden, de buitenzijden als de onderkant betreft. Indien de bodem van het springkasteel bevuild is (vb. door grasresten, modder, uitwerpselen,…) zal de helft van de waarborg (25 EUR) ingehouden worden.

Reservaties & prijs offerte

fotowedstrijd

Win een waardebon van
30% korting die je kan gebruiken bij
het huren van 1 van onze grote
springkastelen.

Wedstrijd t.e.m. vrijdagavond 17 juni om 19u.